HAFRİYAT NEDİR?

HAFRİYAT NEDİR?

Hafriyat Ne Demek?

Yapılan kazı çalışmaları ya da inşaat işlerinde çıkan doğal arazinin taşınmasıyla meydana gelen toprak birikintisinin, molozun ya da başka çeşit malzemenin araçlar vasıtasıyla başka yere taşınması, boşaltılması işlemine hafriyat denilmektedir.

Günümüzde çeşitli yasal düzenlemelerle kazı ve hafriyat işlemleri belirlenmiş olup uygun araç ve ekipman desteği ile gerçekleştirilmedir. Uzman operatörlerin olması bilhassa gereklidir. Kazı ve hafriyat işlemleri dikkatli yapılmadığı takdirde yaralanma ve can kayıplarına yol açabilir. Bu sebeple uzman kişilerce çalışmak ve yönetmeliklere uygun çalışmak gereklidir.

Hafriyat Nasıl Yapılır?

Hafriyat işlemine başlamadan önce gerekli izin ve ruhsatın alınması gereklidir. Projeye uygun olarak kazılmak istenen alan tespit edilir. Bu işlemler sırasında uzman kişilerce çalışılmalıdır. Mevcut alandaki su boruları, doğalgaz boruları, Telekom hatları gibi yer altından geçen sistemlerin planları çıkarılmalı bunlara hasar verilmemeye çalışılmalıdır. Ayrıca kazı alanında canlı varlık olup olmadığı, yan tarafta bulunan yapılı çevrenin zarar görüp görmeyeceği gibi birçok husus değerlendirilmelidir. Bütün bu rutin işlemler bitirildikten sonra uygun iş makineleriyle hafriyat işlemine başlanır. Kaldırılan toprak ya da molozlar uygun nakliye koşullarıyla şantiye ortamından uzaklaştırılır.

Hafriyat Hesaplama

Yapılan hafriyatın önceden planlanması ve ona göre maliyet hesabı çıkarılması beklenir. Araziden alınan malzemenin ya da dolgu yapılacak malzemenin miktarı bu hesaplamalarda belirlenmelidir. Arazinin plankotesi yapılarak ilk durumla hafriyat sonrası arasındaki durum karşılaştırılır hacim hesabı yapılır buna göre hak ediş belirlenir.

Hafriyat hesabı genelde haritacıların işlemleri üzerinden hesaplansa da bazen kamyon hesabıyla da gerçekleştirilir. Hafriyatta birkaç farklı kamyon dorsesi kullanılır. Hafriyat kamyonu kaç m3 alır ya da Hafriyat kamyonları kaç ton taşır soruları hep gündemdedir. Bunlara sağlıklı ve net cevaplar verilememektedir. Çünkü toprağın cinsine bağlı olarak hacim değişmektedir. Genel olarak 15m3 ile 25m3 arasında değişen rakamlar söz konusudur diyebiliriz. 1 metreküp hafriyat fiyatı firma firma değişmekle beraber genel olarak 30-50 TL arasında olduğunu söyleyebiliriz.

Hafriyat Döküm Sahası Nedir?

Kazı sonucu oluşan istenmeyen yığınlar taşınarak ortamdan uzaklaştırılır. Uzaklaştırılan bu yığınlar her ilde belediyeler tarafından belirlenen hafriyat döküm sahalarına götürülür. İl sınırları içinde farklılık gösterilmesi sebebiyle ilgili belediyelerin web sayfalarından bu sahaların nerede olduğu öğrenilebilir.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.