Blokaj Nedir?

Blokaj Nedir?

Blokaj ne demek diye düşünürsek sözlük anlamına göre engel olma ve hareketi durdurma hali olduğu karşımıza çıkmaktadır. İnşaat işlerinde blokaj ise istenmeyen suyu engellemek sağlam zemin sunmak için yapılan, grobetonun altına serilen mıcır veya kırılmış moloz katmanıdır.

Yapılarda istenmeyen suyun önlenmesi önemlidir özellikle zemin gibi yapının hayati önemli alanlarında pek çok zararı söz konusu olabilir. Arazilerde yeraltı sularının olması, nem gibi durumlara sıkça rastlanılmaktadır. Bu su zamanla yapıda küflenme, mantar gibi problemlere yol açabilir. Bu da yapının dayanıklılığına etki edebilir. Hem su ile hem de zemin ile olan temasını kesmek için temel kazısından sonra düzleştirilen zemine blokaj işlemi yapılır. Temel blokajı ile uzun ömürlü ve sağlıklı yapıya imkân tanınır ve doğal afetlere karşı yapı korunur. Zemindeki ufak çaplı oturma ve çatlakları blokajın olması tolere edebilir. Blokajın kalınlığı yapıya ve uygulanacak alana bağlı olarak değişmekle birlikte 15-20 cm arasında olmalıdır ve döşenecek blokaj taşları arası boşluk mümkün olduğunca az olmalı, taşların geniş kısımları zemine oturacak şekilde sabitlenmeli, sıkıştırma işlemi silindirle yapılmalı, ihmal edilmemelidir. Günümüzde ocak taşı ile blokaj yapılması tercih edilmektedir.  Blokaj işleminden sonra grobeton dökümüne geçilir. Genelde 10 cm kalınlığında donatışız salt beton döküm işlemidir.  Ardından temel inşaatına geçilir ve yapı tamamlanır.

 

Yapının projesinde blokajın kaç cm olduğu gibi özellikleri gösterilmelidir. Temel detayında genellikle zemin üstüne blokaj gösterilir. Blokaj taraması ovalimsi şekillerle gösterilir. Grobeton ise blokajın üstüne dökülür. Grobeton taraması noktalar ve paralel çizgilerin açılı şekilde çizilmesiyle gösterilir. Uygulamada projede belirtilen bu noktalara sadık kalınarak inşaat süreci gerçekleştirilmelidir. Bunun denetimini yapının şantiye şefi yapmalıdır.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.